Looking back

I read through old blogs and thought about what’s changed in the last four years—that’s how long I’ve lived in Norway. I’m still learning and laughing.

Exploring. I like adventures. They can be an everyday event, like walking to work, or something life-changing, like moving to a new country. Either way, they make learning more meaningful. The more you learn, the more you can share and engage.

Life doesn’t stay the same. Hiking up a mountain is a good analogy to life. You can’t always see where you’re going, and sometimes it’s hard to find the way forward. You might have to stop and take a break. That’s when you see what you’ve missed while chasing your goal. Following the same path doesn’t bring the same results: The weather can be different, the footing more difficult, the sunset more beautiful. You must learn to laugh at yourself.

Enjoy the everyday. For most of us, life isn’t always high-flying adventures and exciting events. It’s time spent with colleagues, friends, and family in a smaller realm. Don’t underestimate these adventures. Find someone and tell them something good about your day, big or small.

Image above: Tromsø.
Image below: Hunddalselva, near Helligvatnet, Narvik, Nordland, Norway.
Image bottom: Romeriksåsene near Storøyungen
©2019 Outspoken Images by Marie Warner Preston

tent, cotton-grass, mountains

NORWEGIAN / NORSK
Jeg leste gjennom de gamle bloggene og tenkte på alt som har endret seg i fire år. Det er hvor lenge jeg har bodd i Norge og jeg lærer og ler fremdeles.

Utforsking. Jeg liker eventyr. De kan være hverdagslige hendelser, som å gå på jobb eller noe livsendrende som å flytte til et nytt land. Uansett, de gjør læring mer meningsfylt. Jo mer man lærer, jo mer kan man dele og engasjere seg.

Livet forblir ikke det samme. Å vandre opp på et fjell er en god analogi til livet. Det er ikke alltid lett å se hvor du skal og noen ganger er det vanskelig å finne veien videre. Du må kanskje stoppe og ta en pause. Det er da du ser hva du ga glipp av mens du jaget et mål. Å følge den samme stien gir ikke de samme resultatene: Været kan være annerledes, fotfestet vanskeligere, solnedgangen vakrere. Du må lære å le av deg selv.

Nyte hverdagene. For de fleste av oss er ikke livet alltid et høytflyvende eventyr og spennende hendelser. Det er tid sammen men kolleger, venner, og familie i en mindre rike. Ikke undervurder disse eventyrene. Finn noen og fortell dem noe godt om dagen din, stor eller liten.

mushroom, forest, blueberries

Bildet topp: Tromsø
Bildet midt: Hunddalselva, ved Helligvatnet, Narvik, Nordland, Norge
Bildet nederst: Romeriksåsene ved Storøyungen
©2019 Outspoken Images av Marie Warner Preston

Published by Outspoken Images by Marie Warner Preston

Creating illustrations for sustainability, stewardship, and science communication.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: